Wat houdt onze dienstverlening in?

Lance Consulting kan u professioneel begeleiden, want aanbesteden vraagt om specialistische kennis. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbesteden van diensten. U moet hierbij denken aan (interim) management trajecten, opleidingstrajecten, financiële uitbestedingen, administratieve uitbestedingen, facilitair management, management ontwikkeling.

Onze dienstverlening valt uiteen in drie componenten die als geheel traject worden aangeboden maar ook per onderdeel af te nemen zijn.

1. Opstellen bestek

 1. Overleg met u over de aan te besteden dienst;

 2. bestuderen van door overheid opgelegde voorwaarden;

 3. doornemen met u van het door u gevraagde profiel;

 4. (gezamenlijk) opstellen beoordelingscriteria;

 5. opstellen bestek.

2. Plaatsen bestek

 1. Plaatsen bestek op voorgeschreven manier;

 2. vraagafhandeling conform in bestek beschreven methode;

 3. bewaking inschrijftermijn.

3. Beoordelingstraject

 1. Beoordelen inschrijvingen op volledigheid;

 2. u adviseren met de invulling van de beslissingsmatrix (beoordelingscriteria);

 3. afhandelen standaard beroepsprocedure.

Bovengenoemde dienstverlening kan per onderdeel worden afgenomen of als één geheel traject. De prijs per onderdeel is:

1. € 2.500,-      2. € 1.500,-      3. € 1.500,-

Het gehele traject kan derhalve worden verricht voor € 5.500,-

Indien het aantal inschrijvingen hoger is dan 10, dan zijn wij genoodzaakt een extra bedrag per inschrijver van € 100,- te vragen voor het aantal dat de standaard 10 overschrijdt. Deze clausule is van toepassing op het enkele 3 traject en het gehele traject.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief reiskosten. Bij het u bezoeken rekenen wij een vergoeding van € 0,35 per kilometer, indien u verder dan 75 kilometer vanaf Leeuwarden bent gevestigd.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.