Wat is aanbesteden

Aanbesteden is niets meer of minder dan een gereguleerd inkoopproces, waarbij een publieke opdrachtgever verschillende aanbieders selecteert en uitnodigt om een offerte uit te brengen.

Het aanbesteden van opdrachten biedt het bedrijfsleven volop kansen. Het bevordert de nationale en internationale handel; vrije concurrentie, transparantie en objectiviteit staan daarbij centraal. Onder deze omstandigheden zoekt een opdrachtgever een marktpartij die het beste aanbod heeft. Dit geldt zowel voor de inkoop van producten en diensten, als het laten realiseren van werken. In de meeste gevallen is de procedure onderworpen aan Europese of Nederlandse regelgeving.

Steeds meer gaat de overheid over tot het opleggen van aanbestedingsregels aan bedrijven en organisaties die gebruik maken van door overheid verstrekte gelden en /of subsidies. Het betreft hier niet alleen grote infrastructurele aanbestedingen, maar juist kleinere aanbestedingen (tussen de Ä 40.000 en Ä 200.000*) die betrekking hebben op leveringen (machines, computersystemen, etc.) en diensten. Deze aanbestedingen moeten openbaar plaatsvinden volgens een voorgeschreven bestek.

* genoemde bedragen zijn indicatief

Een goede aanbestedingsprocedure levert een aantal voordelen op:

  • het biedt ondernemers een eerlijke kans en volop mogelijkheden om nieuwe afnemers te vinden;

  • door een gezonde marktwerking en een efficiŽnt inkoopmanagement kunnen opdrachtgevers aanzienlijk besparen op hun inkoopkosten;

  • geschillen kunnen worden voorkomen door heldere informatie rond een aanbestedingsprocedure.

Aanbesteding uitbesteden?

Wie kunnen er bij ons terecht voor het 'uitbesteden' van een aanbesteding? Onze klanten kunnen bijvoorbeeld gemeentes, zorginstelling als ook commerciŽle ondernemingen in uiteenlopende bedrijfssectoren zijn.

Aanbesteden vraagt om een gedegen voorbereiding. Ook tijdens de aanbestedingsprocedure kunt u met allerlei vragen geconfronteerd worden. De aanbestedingsprocedure is als volgt:

De opdrachtgever van een aan te besteden dienst beschikt over subsidie of overheidgeld en is daarom verplicht om een openbare aanbesteding te plaatsen. De aanbesteding wordt openbaar gemaakt en beoordelingscriteria worden opgesteld om de aanbiedingen te beoordelen. Vervolgens wint ťťn aanbieder uiteindelijk de aanbestedingsprocedure. De gunning van de opdracht vindt plaats op basis van prijs / kwaliteitverhouding van de aanbieding. Dit betekent dat de gunning plaatsvindt op basis van de economisch meest voordelige aanbieding of inschrijving.

Bij deze methode stelt de inkoper vast hoeveel waarde wordt gehecht aan bepaalde eisen. Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiŽle publicatie van de aanbestedingsdocumenten krijgen de inschrijvende partijen de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde beoordelingspunten de ondernemer die een product of dienst kan leveren die het beste is.